Örebro
är och kommer att vara tätt byggt med korta avstånd: de flesta örebroare kommer
även år 2040 att ha mindre än 5 kilometer till Slottet och därför är cykel (och
gång) rätt val för många. I ett Örebro med 185 000 invånare finns bättre
förutsättningar för effektiva kollektivtrafiklösningar och då minskar behovet
av att äga en egen bil för dem som bor i tätorten, när man behöver bil kan man
enkelt kunna hyra en i närmaste bilpool. Istället kommer effektiva busslinjer
ge snabba förbindelser på de stora stråken, genom att bygga bussar som fungerar
som tunnelbana fast ovanpå mark kommer det smartaste ofta vara att ta bussen.

Har
du förslag när det gäller framtidens trafik? Dela med dig här!

Här
kan du se den nyligen invigda stads-linbanan i La Paz, Bolivia

Här
kan du läsa mer om Bogotás TransMilenio (ett av världens mest utvecklade
BRT-system, snabba bussar med stationer som liknar tunnelbanestationer med
snabb av- och påstigning)

Här
kan du läsa mer om hållbar trafikplanering (som Örebro är näst bäst i landet
på, enligt Trivector…)

Här
kan du läsa mer om persontransporter på räls i luften, till exempel en ny lösning
i Kore

Här
kan du läsa om hur Paris nu genomgående sänker hastigheterna i staden

Här
kan du läsa en intressant artikel om varför vi väljer olika transportslag

(Vi
tar tacksamt emot länkar till filmklipp, artiklar, illustrationer eller andra
tankeväckande exempel som kan bidra till en mer levande diskussion. Dela dem i
kommentarsfältet!)