För
att klara den kraftiga befolkningsutvecklingen krävs (minst) 700 nya bostäder
per år och det går bara med en lika byggvänlig politik på nationell nivå som
den som leder Örebro. Idag ligger Örebro i topp när det gäller byggandet av nya
bostäder men mycket mer behövs. Nya bostäder kan bidra till ett hållbart
samhälle genom lägre energiförbrukning, minskad resursanvändning och
underlättande av hållbara transporter. Men också genom att nya områden minskar
barriärer och skapar nya mötesplatser. Därför ska alla nya områden som byggs vara
blandade: med olika typer av bostäder; med både hyresrätt, bostadsrätt och
ägande och med bostäder, service och arbetsplatser sida vid sida.

Har
du förslag när det gäller framtidens bostäder? Dela med dig här!

Här kan du läsa Örebro kommuns “Handlingsplan för stadens byggande” som beskriver hur vi ser på Örebros växande under kommande cirka 10 år.

Här kan du se en karta över var vi tänker oss att nya stadsdelar (med bostäder och arbetsplatser) ska byggas inom 3 år, 2-5 år, 5-10 år och efter mer än 10 år.

Här kan du se motsvarande karta över var vi tänker oss att verksamhetsområden (arbetsplatser/företag som behöver mer plats) ska växa

(Vi
tar tacksamt emot länkar till filmklipp, artiklar, illustrationer eller andra
tankeväckande exempel som kan bidra till en mer levande diskussion. Dela dem i
kommentarsfältet!)