Idag
har alla örebroare i tätorten ett naturreservat eller större natur- område inom
3 kilometer och 89 procent av örebroarna i tätorten har en park eller ett
grönområde inom 300 meter. Genom att bevara och utveckla de grönytor som finns
och skapa nya parker och grönområden i alla delar av Örebro ska det förbättras
ytterligare. Stadsodling, mikroparker, gröna tak, gröna fasader är några
lösningar som gör även en tätbebyggd stadskärna grön. Nya hus byggs högre eller
placeras på ytor som inte används effektivt.

Har
du förslag när det gäller framtidens gröna stad? Dela med dig här!

Här
kan du läsa mer om stadsodling och gerillaodling:

www.alltomtradgard.se/artiklar/stadernas-grona-gerilla

http://www.gp.se/bostad/tradgard/1.630734-gerillaodling-for-en-gronare-stad

http://sv.wikipedia.org/wiki/Gerillaodling

http://www.tillvaxt.org/

http://www.trelleborg.se/sv/aktuellt/nyheter/2014/april/guerillaodling/

https://www.facebook.com/gatsmartodlingorebro/info

https://www.facebook.com/events/590722817651754/?ref=22

http://www.stadsodlingstockholm.se/

http://framtidstradgarden.wordpress.com/

Välkommen till oss på Odla i Stan

(Vi
tar tacksamt emot länkar till filmklipp, artiklar, illustrationer eller andra
tankeväckande exempel som kan bidra till en mer levande diskussion. Dela dem i
kommentarsfältet!)