År 2039 vill vi att Örebros skolor är i Europatopp – alla
barn och unga får stöd för att nå målen och skolans metoder utvecklas med hjälp
av forskning, dialog med föräldrar och elever och stort intresse från länets
arbetsgivare. Vi tror att den skolutvecklingsorganisation som startades 2013 är
ett viktigt steg i den riktningen och hoppas att vi Socialdemokrater får
ansvaret att leda Örebro (och Sverige) så att det genomförs stora satsningar på
fler speciallärare och mindre grupper för de mindre barnen.

Har du förslag när det gäller framtidens skola? Dela med dig
här!

(Vi tar tacksamt emot länkar till filmklipp, artiklar,
illustrationer eller andra tankeväckande exempel som kan bidra till en mer
levande diskussion. Dela dem i kommentarsfältet!)