Framtidens Örebro formas ju nu – så hur vill du att Örebro ska se ut om 25 år?
I slutet av 2030-talet kommer vi vara närmare 200 000 örebroare. Denna utveckling är positiv men leder samtidigt till frågor som; hur påverkar det vårt Örebro? Vilket Örebro vill vi ha i framtiden? Vad behöver vi ta hänsyn till i stadsplaneringen?
Sedan 2011 har vi socialdemokrater jobbat målmedvetet för att skapa er jobb och minska klyftorna i Örebro. Vi vill fortsätta framåt och vi behöver din hjälp för att Örebro ska utvecklas och bli ännu bättre. Mycket återstår att göra och resultatet blir så mycket bättre om vi får in många idéer och tankar.
Vi har en jättestor karta över Örebro som vi gärna tar med till er förening
för att samtala om Örebros utveckling. Kartan är 5*6 meter stor och visar
hela Örebros tätbebyggelse. Den gör det roligt och lätt att diskutera
 enskilda platser, hur stadsdelar hänger ihop eller vad som behöver förbättras.
Vi tar gärna med oss kartmattan till er, för att det ska bli meningsfullt att ta med kartmattan är det klokt att avsätta minst en timme för diskussionen. Vi kommer gärna och diskuterar dessa frågor även utan kartan om det passar er bättre. Vi skickar ut denna information till er nu så att ni kan ha det i åtanke när ni planerar höstens verksamhet.
Om du vill bjuda in oss till ett möte så skicka e-post till bjorn.sundin@orebro.se

Här finns mer information om “kommunala byggprojekt”.
Här finns aktuella detaljplaner (som bestämmer vad som får byggas).
Här finns kartor som visar vilken kommunalt ägd mark som är ledig för byggen.
Här finns Översiktsplanen för Örebro och den mer konkreta (och väldigt intressanta!) Handlingsplanen för stadens byggande.