Efter en dryg veckas rundturer med kartmattan har örebroare lämnat cirka 100 förslag (genom lappar på kartmattan), förutom alla diskussioner och förslag som lämnats i samtal vid mattan. Bilder på samtliga förslag finns här.

Dessutom har studenter på Örebro universitet skickat in två projektarbeten (på magisternivå) om Örebros utveckling, dessa finns nedan.

Den första handlar om hur Örebro kan växa till år 2050. Studenternas beskrivning: “En visionsplan som innehåller förslag på hur Örebro senast år 2050 kan anpassas efter en förväntad befolkningsmängd på 200 000 invånare.” Projektarbetet är gjort i samarbete med Örebro kommuns stadsbyggnadskontor.

Den andra handlar om Ölmbrotorps utveckling. Enligt studenterna: Ölmbrotorps potential och förutsättningar för dess överlevnad med tanke på att orten genomgått befolkningsutflyttning. Den lyfter även fram landsbygden vid sidan av större och växande tätorter. Projektarbetet är gjort i samarbete med Örebro kommuns stadsbyggnadskontor.