Varför just 25 år?

Om 25 år är de barn som föds idag vuxna, på väg ut i
arbetslivet kanske med funderingar på att skaffa egna barn. Ett 25-årigt
perspektiv är alltså tillräckligt långt för att vi ska kunna åstadkomma
nödvändiga förändringar men tillräckligt begripligt för att de flesta av oss
ska kunna sätta oss in i hur lång tid det är? 25 år är också det perspektiv som
en Översiktsplan i en kommun har och under kommande år ska Örebro kommun ta
fram en ny Översiktsplan – som pekar ut riktningen för planeringen under
kommande cirka 25 år.

Hur kom vi fram till siffran 185 000 örebroare?

Det är rätt mycket en gissning, sannolikt är befolkningen
mellan 175 000 och 195 000. Så långsiktiga prognoser är egentligen inte möjliga
att göra när det gäller befolkningsutvecklingen. Men 185 000 är en kvalificerad
gissning gjord av Örebro kommuns statistiker som baserar siffran på dagens
utveckling, men hänsyn taget till att det inte är så troligt att dagens extremt
snabba tillväxt kan fortsätta i 25 år. Å andra sidan vet vi att stora städer i
sig lockar till sig fler invånare så beroende på hur resten av Sverige
utvecklas är det fullt möjligt att Örebro överträffar 185 000 invånare 2039.

Hur kom vi fram till hur många örebroare som bor i
respektive område?

Dessa siffror är ännu mer osäkra än prognosen 185 000. Vi
har utgått från hur många som bor i respektive område, lagt till de stora
områden och byggprojekt som idag är kända eller som kommer att planeras inom de
närmaste åren och därefter räknat med en allmän tillväxt och förtätning i alla
områden. Vi har utgått från att även de mindre tätorterna växer, fast i
långsammare takt än tätorten Örebro där husen i regel byggs tätare och högre
(vilket innebär större befolkningstillväxt). Vi har inte tagit hänsyn till den
kraftiga urbanisering (att människor söker sig in till stora städer) som pågår
idag.