Förutsättningarna för ett levande stadsliv ökar när fler bor
och rör sig i området, och när det är lätt att promenera. Först när staden
byggs tätt kan småbutiker och myllrande gränder bli verklighet. Idag bor 2800
örebroare inom 300 meter från Gamla Gatan mellan Fredsgatan och (fler än i
Gamla Hjärsta eller i Stjärnhusen). Gamla Gatan är ett bra exempel på en gata
som skulle kunna bli så mycket mer attraktiv – och som har mycket goda
förutsättningar med närheten till Slottet, till resecentrum och till
Järntorget. Runt Gamla Gatan rör sig dessutom tiotusentals örebroare och
besökare varje dag.

För att åstadkomma trevliga och attraktiva stadsmiljöer
måste också bilgatorna (som även i framtiden kommer att behövas) anpassas till
människor. En bra utgångspunkt för planeringen är att den ska göra situationen
så bra som möjligt för den gående människan. Då måste våra stora gator
förändras.

Idag bor det lika många människor i kvarteren mellan Östra
Bangatan – Södra Grevrosen – Alnängsgatan – Fredsgatan som i hela Ekeby-Almby.

Har du förslag när det gäller framtidens attraktiva stad?
Dela med dig här!

Här kan du höra hur New York förändrat stora delar av staden
för att göra den mer attraktiv och ”människovänlig”

Här kan du se illustrationer och läsa mer om hur Trädgårdsgatan
och andra stora gator i Örebro (byggda som trafikleder) kan göras om till stadsgator.

(Vi tar tacksamt emot länkar till filmklipp, artiklar,
illustrationer eller andra tankeväckande exempel som kan bidra till en mer
levande diskussion. Dela dem i kommentarsfältet!)