Blog Image

Örebro2039.se

Attraktiv stad

Attraktiv stad Posted on Wed, August 27, 2014 23:32:35

Förutsättningarna för ett levande stadsliv ökar när fler bor
och rör sig i området, och när det är lätt att promenera. Först när staden
byggs tätt kan småbutiker och myllrande gränder bli verklighet. Idag bor 2800
örebroare inom 300 meter från Gamla Gatan mellan Fredsgatan och (fler än i
Gamla Hjärsta eller i Stjärnhusen). Gamla Gatan är ett bra exempel på en gata
som skulle kunna bli så mycket mer attraktiv – och som har mycket goda
förutsättningar med närheten till Slottet, till resecentrum och till
Järntorget. Runt Gamla Gatan rör sig dessutom tiotusentals örebroare och
besökare varje dag.

För att åstadkomma trevliga och attraktiva stadsmiljöer
måste också bilgatorna (som även i framtiden kommer att behövas) anpassas till
människor. En bra utgångspunkt för planeringen är att den ska göra situationen
så bra som möjligt för den gående människan. Då måste våra stora gator
förändras.

Idag bor det lika många människor i kvarteren mellan Östra
Bangatan – Södra Grevrosen – Alnängsgatan – Fredsgatan som i hela Ekeby-Almby.

Har du förslag när det gäller framtidens attraktiva stad?
Dela med dig här!

Här kan du höra hur New York förändrat stora delar av staden
för att göra den mer attraktiv och ”människovänlig”

Här kan du se illustrationer och läsa mer om hur Trädgårdsgatan
och andra stora gator i Örebro (byggda som trafikleder) kan göras om till stadsgator.

(Vi tar tacksamt emot länkar till filmklipp, artiklar,
illustrationer eller andra tankeväckande exempel som kan bidra till en mer
levande diskussion. Dela dem i kommentarsfältet!)Grönare stad

Grönare stad Posted on Wed, August 27, 2014 23:23:34

Idag
har alla örebroare i tätorten ett naturreservat eller större natur- område inom
3 kilometer och 89 procent av örebroarna i tätorten har en park eller ett
grönområde inom 300 meter. Genom att bevara och utveckla de grönytor som finns
och skapa nya parker och grönområden i alla delar av Örebro ska det förbättras
ytterligare. Stadsodling, mikroparker, gröna tak, gröna fasader är några
lösningar som gör även en tätbebyggd stadskärna grön. Nya hus byggs högre eller
placeras på ytor som inte används effektivt.

Har
du förslag när det gäller framtidens gröna stad? Dela med dig här!

Här
kan du läsa mer om stadsodling och gerillaodling:

www.alltomtradgard.se/artiklar/stadernas-grona-gerilla

http://www.gp.se/bostad/tradgard/1.630734-gerillaodling-for-en-gronare-stad

http://sv.wikipedia.org/wiki/Gerillaodling

http://www.tillvaxt.org/

http://www.trelleborg.se/sv/aktuellt/nyheter/2014/april/guerillaodling/

https://www.facebook.com/gatsmartodlingorebro/info

https://www.facebook.com/events/590722817651754/?ref=22

http://www.stadsodlingstockholm.se/

http://framtidstradgarden.wordpress.com/

Välkommen till oss på Odla i Stan

(Vi
tar tacksamt emot länkar till filmklipp, artiklar, illustrationer eller andra
tankeväckande exempel som kan bidra till en mer levande diskussion. Dela dem i
kommentarsfältet!)Bostäder

Bostäder Posted on Wed, August 27, 2014 23:15:18

För
att klara den kraftiga befolkningsutvecklingen krävs (minst) 700 nya bostäder
per år och det går bara med en lika byggvänlig politik på nationell nivå som
den som leder Örebro. Idag ligger Örebro i topp när det gäller byggandet av nya
bostäder men mycket mer behövs. Nya bostäder kan bidra till ett hållbart
samhälle genom lägre energiförbrukning, minskad resursanvändning och
underlättande av hållbara transporter. Men också genom att nya områden minskar
barriärer och skapar nya mötesplatser. Därför ska alla nya områden som byggs vara
blandade: med olika typer av bostäder; med både hyresrätt, bostadsrätt och
ägande och med bostäder, service och arbetsplatser sida vid sida.

Har
du förslag när det gäller framtidens bostäder? Dela med dig här!

Här kan du läsa Örebro kommuns “Handlingsplan för stadens byggande” som beskriver hur vi ser på Örebros växande under kommande cirka 10 år.

Här kan du se en karta över var vi tänker oss att nya stadsdelar (med bostäder och arbetsplatser) ska byggas inom 3 år, 2-5 år, 5-10 år och efter mer än 10 år.

Här kan du se motsvarande karta över var vi tänker oss att verksamhetsområden (arbetsplatser/företag som behöver mer plats) ska växa

(Vi
tar tacksamt emot länkar till filmklipp, artiklar, illustrationer eller andra
tankeväckande exempel som kan bidra till en mer levande diskussion. Dela dem i
kommentarsfältet!)Trafik

Trafik Posted on Wed, August 27, 2014 23:10:45


Örebro
är och kommer att vara tätt byggt med korta avstånd: de flesta örebroare kommer
även år 2040 att ha mindre än 5 kilometer till Slottet och därför är cykel (och
gång) rätt val för många. I ett Örebro med 185 000 invånare finns bättre
förutsättningar för effektiva kollektivtrafiklösningar och då minskar behovet
av att äga en egen bil för dem som bor i tätorten, när man behöver bil kan man
enkelt kunna hyra en i närmaste bilpool. Istället kommer effektiva busslinjer
ge snabba förbindelser på de stora stråken, genom att bygga bussar som fungerar
som tunnelbana fast ovanpå mark kommer det smartaste ofta vara att ta bussen.

Har
du förslag när det gäller framtidens trafik? Dela med dig här!

Här
kan du se den nyligen invigda stads-linbanan i La Paz, Bolivia

Här
kan du läsa mer om Bogotás TransMilenio (ett av världens mest utvecklade
BRT-system, snabba bussar med stationer som liknar tunnelbanestationer med
snabb av- och påstigning)

Här
kan du läsa mer om hållbar trafikplanering (som Örebro är näst bäst i landet
på, enligt Trivector…)

Här
kan du läsa mer om persontransporter på räls i luften, till exempel en ny lösning
i Kore

Här
kan du läsa om hur Paris nu genomgående sänker hastigheterna i staden

Här
kan du läsa en intressant artikel om varför vi väljer olika transportslag

(Vi
tar tacksamt emot länkar till filmklipp, artiklar, illustrationer eller andra
tankeväckande exempel som kan bidra till en mer levande diskussion. Dela dem i
kommentarsfältet!)Frågor och svar

Frågor och svar Posted on Wed, August 27, 2014 13:07:26

Varför just 25 år?

Om 25 år är de barn som föds idag vuxna, på väg ut i
arbetslivet kanske med funderingar på att skaffa egna barn. Ett 25-årigt
perspektiv är alltså tillräckligt långt för att vi ska kunna åstadkomma
nödvändiga förändringar men tillräckligt begripligt för att de flesta av oss
ska kunna sätta oss in i hur lång tid det är? 25 år är också det perspektiv som
en Översiktsplan i en kommun har och under kommande år ska Örebro kommun ta
fram en ny Översiktsplan – som pekar ut riktningen för planeringen under
kommande cirka 25 år.

Hur kom vi fram till siffran 185 000 örebroare?

Det är rätt mycket en gissning, sannolikt är befolkningen
mellan 175 000 och 195 000. Så långsiktiga prognoser är egentligen inte möjliga
att göra när det gäller befolkningsutvecklingen. Men 185 000 är en kvalificerad
gissning gjord av Örebro kommuns statistiker som baserar siffran på dagens
utveckling, men hänsyn taget till att det inte är så troligt att dagens extremt
snabba tillväxt kan fortsätta i 25 år. Å andra sidan vet vi att stora städer i
sig lockar till sig fler invånare så beroende på hur resten av Sverige
utvecklas är det fullt möjligt att Örebro överträffar 185 000 invånare 2039.

Hur kom vi fram till hur många örebroare som bor i
respektive område?

Dessa siffror är ännu mer osäkra än prognosen 185 000. Vi
har utgått från hur många som bor i respektive område, lagt till de stora
områden och byggprojekt som idag är kända eller som kommer att planeras inom de
närmaste åren och därefter räknat med en allmän tillväxt och förtätning i alla
områden. Vi har utgått från att även de mindre tätorterna växer, fast i
långsammare takt än tätorten Örebro där husen i regel byggs tätare och högre
(vilket innebär större befolkningstillväxt). Vi har inte tagit hänsyn till den
kraftiga urbanisering (att människor söker sig in till stora städer) som pågår
idag.