Blog Image

Örebro2039.se

Här och nu – på väg mot 2039

På väg mot 2039 Posted on Wed, June 03, 2015 14:07:38

Framtidens Örebro formas ju nu – så hur vill du att Örebro ska se ut om 25 år?
I slutet av 2030-talet kommer vi vara närmare 200 000 örebroare. Denna utveckling är positiv men leder samtidigt till frågor som; hur påverkar det vårt Örebro? Vilket Örebro vill vi ha i framtiden? Vad behöver vi ta hänsyn till i stadsplaneringen?
Sedan 2011 har vi socialdemokrater jobbat målmedvetet för att skapa er jobb och minska klyftorna i Örebro. Vi vill fortsätta framåt och vi behöver din hjälp för att Örebro ska utvecklas och bli ännu bättre. Mycket återstår att göra och resultatet blir så mycket bättre om vi får in många idéer och tankar.
Vi har en jättestor karta över Örebro som vi gärna tar med till er förening
för att samtala om Örebros utveckling. Kartan är 5*6 meter stor och visar
hela Örebros tätbebyggelse. Den gör det roligt och lätt att diskutera
 enskilda platser, hur stadsdelar hänger ihop eller vad som behöver förbättras.
Vi tar gärna med oss kartmattan till er, för att det ska bli meningsfullt att ta med kartmattan är det klokt att avsätta minst en timme för diskussionen. Vi kommer gärna och diskuterar dessa frågor även utan kartan om det passar er bättre. Vi skickar ut denna information till er nu så att ni kan ha det i åtanke när ni planerar höstens verksamhet.
Om du vill bjuda in oss till ett möte så skicka e-post till bjorn.sundin@orebro.se

Här finns mer information om “kommunala byggprojekt”.
Här finns aktuella detaljplaner (som bestämmer vad som får byggas).
Här finns kartor som visar vilken kommunalt ägd mark som är ledig för byggen.
Här finns Översiktsplanen för Örebro och den mer konkreta (och väldigt intressanta!) Handlingsplanen för stadens byggande.På en dryg vecka: 100 förslag och två universitetsrapporter

Inkomna förslag Posted on Tue, September 09, 2014 11:02:52

Efter en dryg veckas rundturer med kartmattan har örebroare lämnat cirka 100 förslag (genom lappar på kartmattan), förutom alla diskussioner och förslag som lämnats i samtal vid mattan. Bilder på samtliga förslag finns här.

Dessutom har studenter på Örebro universitet skickat in två projektarbeten (på magisternivå) om Örebros utveckling, dessa finns nedan.

Den första handlar om hur Örebro kan växa till år 2050. Studenternas beskrivning: “En visionsplan som innehåller förslag på hur Örebro senast år 2050 kan anpassas efter en förväntad befolkningsmängd på 200 000 invånare.” Projektarbetet är gjort i samarbete med Örebro kommuns stadsbyggnadskontor.

Den andra handlar om Ölmbrotorps utveckling. Enligt studenterna: Ölmbrotorps potential och förutsättningar för dess överlevnad med tanke på att orten genomgått befolkningsutflyttning. Den lyfter även fram landsbygden vid sidan av större och växande tätorter. Projektarbetet är gjort i samarbete med Örebro kommuns stadsbyggnadskontor.Jobb

Jobb Posted on Thu, August 28, 2014 00:00:53

Ett Örebro med 185 000 invånare skapar i sig många nya jobb:
fler behöver handla mat, gå ut och äta eller behöver hjälp med tjänster och
service. För att skapa fortsatt tillväxt och nya jobb krävs att dagens positiva
utveckling fortsätter med en skola som rustar barn och unga att både tänka
kreativt som anställda och att skapa egna företag den dag det känns rätt. Genom
stöd till innovationer och utvecklingsarbete hjälps kommunen och privata
företag åt för att nya idéer ska bli livskraftiga och att beprövade företag ska
kunna fortsätta utvecklas.

Har du förslag när det gäller framtidens jobb? Dela med dig
här!

(Vi tar tacksamt emot länkar till filmklipp, artiklar,
illustrationer eller andra tankeväckande exempel som kan bidra till en mer
levande diskussion. Dela dem i kommentarsfältet!)Skola

Skola Posted on Thu, August 28, 2014 00:00:14

År 2039 vill vi att Örebros skolor är i Europatopp – alla
barn och unga får stöd för att nå målen och skolans metoder utvecklas med hjälp
av forskning, dialog med föräldrar och elever och stort intresse från länets
arbetsgivare. Vi tror att den skolutvecklingsorganisation som startades 2013 är
ett viktigt steg i den riktningen och hoppas att vi Socialdemokrater får
ansvaret att leda Örebro (och Sverige) så att det genomförs stora satsningar på
fler speciallärare och mindre grupper för de mindre barnen.

Har du förslag när det gäller framtidens skola? Dela med dig
här!

(Vi tar tacksamt emot länkar till filmklipp, artiklar,
illustrationer eller andra tankeväckande exempel som kan bidra till en mer
levande diskussion. Dela dem i kommentarsfältet!)Attraktiv stad

Attraktiv stad Posted on Wed, August 27, 2014 23:32:35

Förutsättningarna för ett levande stadsliv ökar när fler bor
och rör sig i området, och när det är lätt att promenera. Först när staden
byggs tätt kan småbutiker och myllrande gränder bli verklighet. Idag bor 2800
örebroare inom 300 meter från Gamla Gatan mellan Fredsgatan och (fler än i
Gamla Hjärsta eller i Stjärnhusen). Gamla Gatan är ett bra exempel på en gata
som skulle kunna bli så mycket mer attraktiv – och som har mycket goda
förutsättningar med närheten till Slottet, till resecentrum och till
Järntorget. Runt Gamla Gatan rör sig dessutom tiotusentals örebroare och
besökare varje dag.

För att åstadkomma trevliga och attraktiva stadsmiljöer
måste också bilgatorna (som även i framtiden kommer att behövas) anpassas till
människor. En bra utgångspunkt för planeringen är att den ska göra situationen
så bra som möjligt för den gående människan. Då måste våra stora gator
förändras.

Idag bor det lika många människor i kvarteren mellan Östra
Bangatan – Södra Grevrosen – Alnängsgatan – Fredsgatan som i hela Ekeby-Almby.

Har du förslag när det gäller framtidens attraktiva stad?
Dela med dig här!

Här kan du höra hur New York förändrat stora delar av staden
för att göra den mer attraktiv och ”människovänlig”

Här kan du se illustrationer och läsa mer om hur Trädgårdsgatan
och andra stora gator i Örebro (byggda som trafikleder) kan göras om till stadsgator.

(Vi tar tacksamt emot länkar till filmklipp, artiklar,
illustrationer eller andra tankeväckande exempel som kan bidra till en mer
levande diskussion. Dela dem i kommentarsfältet!)Grönare stad

Grönare stad Posted on Wed, August 27, 2014 23:23:34

Idag
har alla örebroare i tätorten ett naturreservat eller större natur- område inom
3 kilometer och 89 procent av örebroarna i tätorten har en park eller ett
grönområde inom 300 meter. Genom att bevara och utveckla de grönytor som finns
och skapa nya parker och grönområden i alla delar av Örebro ska det förbättras
ytterligare. Stadsodling, mikroparker, gröna tak, gröna fasader är några
lösningar som gör även en tätbebyggd stadskärna grön. Nya hus byggs högre eller
placeras på ytor som inte används effektivt.

Har
du förslag när det gäller framtidens gröna stad? Dela med dig här!

Här
kan du läsa mer om stadsodling och gerillaodling:

www.alltomtradgard.se/artiklar/stadernas-grona-gerilla

http://www.gp.se/bostad/tradgard/1.630734-gerillaodling-for-en-gronare-stad

http://sv.wikipedia.org/wiki/Gerillaodling

http://www.tillvaxt.org/

http://www.trelleborg.se/sv/aktuellt/nyheter/2014/april/guerillaodling/

https://www.facebook.com/gatsmartodlingorebro/info

https://www.facebook.com/events/590722817651754/?ref=22

http://www.stadsodlingstockholm.se/

http://framtidstradgarden.wordpress.com/

Välkommen till oss på Odla i Stan

(Vi
tar tacksamt emot länkar till filmklipp, artiklar, illustrationer eller andra
tankeväckande exempel som kan bidra till en mer levande diskussion. Dela dem i
kommentarsfältet!)Bostäder

Bostäder Posted on Wed, August 27, 2014 23:15:18

För
att klara den kraftiga befolkningsutvecklingen krävs (minst) 700 nya bostäder
per år och det går bara med en lika byggvänlig politik på nationell nivå som
den som leder Örebro. Idag ligger Örebro i topp när det gäller byggandet av nya
bostäder men mycket mer behövs. Nya bostäder kan bidra till ett hållbart
samhälle genom lägre energiförbrukning, minskad resursanvändning och
underlättande av hållbara transporter. Men också genom att nya områden minskar
barriärer och skapar nya mötesplatser. Därför ska alla nya områden som byggs vara
blandade: med olika typer av bostäder; med både hyresrätt, bostadsrätt och
ägande och med bostäder, service och arbetsplatser sida vid sida.

Har
du förslag när det gäller framtidens bostäder? Dela med dig här!

Här kan du läsa Örebro kommuns “Handlingsplan för stadens byggande” som beskriver hur vi ser på Örebros växande under kommande cirka 10 år.

Här kan du se en karta över var vi tänker oss att nya stadsdelar (med bostäder och arbetsplatser) ska byggas inom 3 år, 2-5 år, 5-10 år och efter mer än 10 år.

Här kan du se motsvarande karta över var vi tänker oss att verksamhetsområden (arbetsplatser/företag som behöver mer plats) ska växa

(Vi
tar tacksamt emot länkar till filmklipp, artiklar, illustrationer eller andra
tankeväckande exempel som kan bidra till en mer levande diskussion. Dela dem i
kommentarsfältet!)Trafik

Trafik Posted on Wed, August 27, 2014 23:10:45


Örebro
är och kommer att vara tätt byggt med korta avstånd: de flesta örebroare kommer
även år 2040 att ha mindre än 5 kilometer till Slottet och därför är cykel (och
gång) rätt val för många. I ett Örebro med 185 000 invånare finns bättre
förutsättningar för effektiva kollektivtrafiklösningar och då minskar behovet
av att äga en egen bil för dem som bor i tätorten, när man behöver bil kan man
enkelt kunna hyra en i närmaste bilpool. Istället kommer effektiva busslinjer
ge snabba förbindelser på de stora stråken, genom att bygga bussar som fungerar
som tunnelbana fast ovanpå mark kommer det smartaste ofta vara att ta bussen.

Har
du förslag när det gäller framtidens trafik? Dela med dig här!

Här
kan du se den nyligen invigda stads-linbanan i La Paz, Bolivia

Här
kan du läsa mer om Bogotás TransMilenio (ett av världens mest utvecklade
BRT-system, snabba bussar med stationer som liknar tunnelbanestationer med
snabb av- och påstigning)

Här
kan du läsa mer om hållbar trafikplanering (som Örebro är näst bäst i landet
på, enligt Trivector…)

Här
kan du läsa mer om persontransporter på räls i luften, till exempel en ny lösning
i Kore

Här
kan du läsa om hur Paris nu genomgående sänker hastigheterna i staden

Här
kan du läsa en intressant artikel om varför vi väljer olika transportslag

(Vi
tar tacksamt emot länkar till filmklipp, artiklar, illustrationer eller andra
tankeväckande exempel som kan bidra till en mer levande diskussion. Dela dem i
kommentarsfältet!)Next »